JAVASOLT OLDALAK:

 
Felveszem a kedvencekbe     Ajánlom másoknak     Legyen a kezdőlapom
Mit tegyél ha itt maradsz!!!

Ezt az oldalt szeretném részletesen az itt maradtak számára használható formában kibővíteni. Ezért minden segítséget szívesen veszek.

El fog jönni az idő, amikor Te, aki olvasod e weblapot. Már túl leszel a világ legnagyobb egész földet érintő katasztrófa sorozatán. Én akkor már az eltűnt milliókkal együtt elhagytam e földet és Jézussal a Mennybe leszek. Miattunk nem kell aggódnotok, a világegyetem legjobb helyén vagyunk. Megnyugtatni nem tudlak, mert ennél nagyobb katasztrófák fognak bekövetkezni az elkövetkezendő 7 év során. Alig lesz ember, aki megmenekül. Ha keresztény voltál, sajnos nem éltél Isten Igéje szerint, vagy a gyülekezeted volt híján az ismeretnek. Ha nem hittél, most gondold át kinek volt igaza. Ha reálisan gondolkodsz, be kell látnod, hogy hitelesebb magyarázat az, amit Isten Igéje mond, mint az, amit hivatalos magyarázatként fognak adni.

Mi várható a jövőben?
Megmenekülhetek még?

Először is tisztázzunk valamit, kétféle nézet létezik: Az egyik szerint már nincs semmi lehetőséged, már biztosan a pokolba fogod folytatni az életedet, csak Izrael népe fog tudni már megtérni. A másik nézet szerint még van számodra is kegyelem, de az Antikrisztus a halálodat fogja keresni és mivel nem veszed fel a fenevad bélyegét így ha elkap kivégezted, vagyis mártírnak kell lenned. De ha ez a változat jön be akkor is nagy kegyelemben részesülsz mert még van esélyed., de azt kérem, ha ebbe a helyzetbe kerültél, ne hallgass tovább azokra, akik eddig is félrevezettek, inkább figyelj Isten Igéjére. Ha már leírtad magadat, annál az is bölcsebb, ha keresed Istent és rendezed vele az életed, ez nem vita tárgya, ugyanis az életedről van szó! Ezért keresd Istent és hidd el megtalálható. Péld. 8.17 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”

Természetesen lesz olyan, úgymond kereszténynek vallott egyház, aki tagadni fogja, hogy ez az, elragadtatás volt, de ez struccpolitika, és ez nagy vakságot jelent. Erre a vallásra ne hallgass! Kerüld el nagy ívben!

Ha valami más vallást követtél, kérlek, nézz utána a Biblia, mit mond és győződj meg arról, hogy mi történt a Biblia alapján.

Amennyiben Te ateista, vagy vagyis nem hiszel Istenben, kérlek, gondold át logikusan, történt valami, ami az eddigi materialista nézeteidet megingatta. Valaki beavatkozott a Föld életébe. Vagyis van valaki, aki fölötte áll a Föld törvényeinek, amit eddig biztosnak hittél. Olyasmi történt, amit nem tudsz eddigi ismereteiddel megmagyarázni. Kérlek, olvasd el, mit mond erről a Biblia! Indulj ki abból, hogy ez az esemény az, amit a Biblia elragadtatásnak nevez. Próbáld meg a Biblia értelmezése szerint levezetni a történteket. Amennyiben nyitott vagy erre a megoldásra, meglátod egyértelmű, hogy Jézus Krisztus vitte el az egyházát. Ne félj, csak higgy, ez nem a pánik, hanem a felkészülés és harc ideje. Először is kötelezd el magadat az Úrnak és térj meg!

Mond el: Istenem hálával jövök Hozzád, hogy kaptam lehetőséget az életem rendezésére. Kérlek, bocsássál meg nekem, (itt azt mondd, ami terád jellemző volt, de őszintén!) hogy nem hittem Benned, nem voltam igaz keresztény, nem követtelek Tégedet tiszta szívvel, nem éltem az Igéd szerint, ellenséged voltam, stb. Uram, én bűnös ember vagyok, de Hozzád jövök és az Igéd szerint, aki Hozzád jön, ki nem veted. Tudom, magamtól nem jöhetnék hozzád, de Jézus váltságot adott értem ezzel lehetővé tette, hogy az Ő vérén keresztül megtisztuljak. Ezért kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és fogadj el engemet. Köszönöm, hogy megmenekültem! Uram, köszönöm Jézus halálát, köszönöm, hogy elfogadtál! Az életemet visszavonhatatlanul, Neked adom. Egyben kérlek, segíts át a rám váró nehézségeken, és taníts, és végig gondoskodj rólam a szellemi és fizikai táplálékról. Kérlek, adj szót a számra, hogy mindenkor kész legyek szólni a Te nagyságos dolgaidat, hogy mindenkinek elmondjam az örömhírt! Kérlek, adj erőt, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülök, azért mert nem veszem fel a fenevad bélyegét, akkor Te segíts át a nehéz időszakon. Uram és Istenem köszönöm, hogy meghallgattál! Tiéd minden dicsőség és hódolat, legyen áldott a Te neved! Ámen.

Kérlek, nagyon tanulmányozd az Újszövetséget, a Jelenések könyvét, és Dániel próféta könyvét. Az események nagyon pontosan meg vannak határozva a Bibliában. Igyekezz az elején kapcsolatot kiépíteni azokkal a keresztényekkel, akik Istennek adták az életüket, valószínű, hogy az egyetlen lehetőség az Internet lesz. Próbáljatok meg tanításokat felrakni, valószínű, hogy hosszú ideig nem lesznek fent, de mindent meg kell tenni. Az Interneten található fordítóprogram, amivel megoldódnak a nyelvi akadályok. Próbáljatok meg földalatti gazdaságot kiépíteni, ami segíthet a pénzügyi finanszírozásban.

Az elragadtatás utáni három és fél év, vagyis 42 hónapig (30 nappal számolva) 1260 nap. Ez még lehet az evangélium terjedésének az ideje. De ez időszak végén az Antikrisztust megölik, ezután feltámad és sokkal kegyetlenebb lesz. Miközben Ti igyekeztek terjeszteni az evangéliumot, aközben Isten két tanúbizonysága Jeruzsálembe fog Istenről bizonyságot tenni. Akik megpróbálják megölni Őket, azok megégnek. Isten természetfeletti módon védi őket. Ez a két tanúbizonyság 1260 nap után megöletik, majd ott hagyják tetemeiket elrettentésül, de mindenki szeme láttára feltámadnak és elragadtatnak. Az Antikrisztus feltámadása után még 1260 nap, ami alatt az kötelező lesz felvenni a fenevad bélyegét, aki nem veszi fel, azt tovább nem tartják életre jogosultnak, ha megtalálják megölik, de adni és venni sem tud. Ha pedig felveszi a bélyeget, akkor elkárhozott, számára nincs többé lehetőség a megtérésre. Ez a döntés örökre szól! Vagyis a látómezőbe került keresztényekre vértanúság vár. Ez alatt olyan nagy lesz a mocsok, szenny és gyűlölet, ami még soha nem volt, mert az ördög tombol. De ez még mind semmi, mert ebben az időben a Földet fogja sújtani hét csapás, aminek következtében a Föld lakóinak kétharmad része elpusztul. 

Design: Kuti Péter